FlorEl grupo de investigación

FlorObras y publicaciones

FlorEventos y formación

Daniel Fernández Rodríguez

Català


Benvingut al lloc web de PROLOPE. En aquesta pàgina s'hi ofereix informació exhaustiva sobre el nostre grup, membres, projectes d'investigació i finançament; el nostre mètode de treball, organització i funcionament; les nostres publicacions, producció i activitat científica; així com presentacions bàsiques sobre l'obra i la figura de Lope de Vega o la història editorial i de transmissió de la seva obra teatral.

El grup d'investigació

El grup d'investigació PROLOPE, fundat l'any 1989 a la Universitat Autònoma de Barcelona per Alberto Blecua (el qual n'és l'investigador principal) i dirigit en l'actualitat per Gonzalo Pontón i Ramón Valdés, té per principal objectiu dur a terme l'edició crítica del teatre complet de Lope de Vega. PROLOPE és un gran equip de persones en el qual actualment s'integra una trentena de prestigiosos investigadors d'arreu del món (accediu a Membres). D'ençà de la seva fundació, PROLOPE ha gaudit de suport financer per part d'institucions públiques i privades i ha col·laborat amb diferents entitats (accediu a Historial). Per al desenvolupament dels projectes i per al seu bon funcionament, declaració i assoliment dels objectius d'investigació, PROLOPE va aprovar uns Estatuts que estan recollits íntegrament a la nostra pàgina web.

Obres i publicacions

L'obra dramàtica conservada de Lope, un dels més grans i prolífics dramaturgs del Segle d'Or i de la història de la literatura universal (vegeu un resum detallat de la Vida i obra de Lope de Vega a la secció corresponent), es xifra en més de tres-centes comèdies d'autoria segura, a part de les d'atribució dubtosa. Per raons filològiques de pes, la base de la nostra tasca d'edició està formada per les obres que es van publicar a les Partes de comedias, recopilacions de dotze peces que es van imprimir majoritàriament en vida de Lope, per bé que també considerem i utilitzem altres testimonis antics, altres impresos, manuscrits i per descomptat els nombrosos manuscrits autògrafs conservats (vegeu la secció dedicada a la Transmissió i edició del teatre de Lope de Vega). L'edició crítica de la Primera parte de comedias enllestida per PROLOPE va veure la llum el 1997, i el 2014 s'ha publicat la Parte XIII, la qual cosa suposa 137 comèdies editades, prologades i anotades segons criteris filològics. A la secció Partes de Comedias s'hi ofereix una llista de totes les que ja hem editat; per obtenir-ne una llista completa, ja sigui en Partes o en edicions soltes, així com d'estudis promoguts i generats pel nostre grup, vegeu la secció Bibliografia de Prolope. Un altre dels objectius que darrerament s'ha marcat el grup és l'elaboració d'edicions digitals (vegeu el número 20 del nostre Anuario Lope de Vega). A la secció Biblioteca Virtual de PROLOPE s'hi poden llegir i consultar algunes comèdies editades per PROLOPE en versió electrònica.

Per dur a terme les nostres edicions PROLOPE va establir uns Criteris d'edició que reflecteixen el nostre mètode de treball i que també recollim a la pàgina web corresponent, acompanyant-los de materials que poden ser d'ajuda per a tots els nostres col·laboradors així com en general per a l'editor del teatre de Lope de Vega i del Segle d'Or.

Però a més de l'edició de comèdies, i a fi d'obtenir un ressò i un intercanvi d'idees més ampli amb investigadors d'arreu del món, PROLOPE ha creat també altres fòrums de trobada i debat. En aquesta línia cal assenyalar, en primer lloc, la creació el 1995 de l'Anuario Lope de Vega. Texto, Literatura, Cultura, revista científica que ha arribat al número 21 (2015) i que des del 2011 es publica tan sols en xarxa (a la pàgina Anuario Lope de Vega se n'hi ofereix l'accés i una breu història). En la mateixa direcció pot esmentar-se l'organització de nombrosos congressos, seminaris i col·loquis internacionals.

Esdeveniments i formació

A la secció Esdeveniments s'hi ofereixen sengles llistes completes de tots els congressos i seminaris internacionals organitzats pel grup d'investigació PROLOPE, de manera individual, o bé en col·laboració amb altres grups d'investigació, atès que un dels nostres objectius és la comunicació, intercanvi d'idees i col·laboració amb altres institucions i equips espanyols o estrangers.

Una altra de les tasques fonamentals assumides per PROLOPE és la formació d'investigadors i doctors. Per aquest motiu PROLOPE participa en la formació doctoral, en l'àmbit del Programa de Doctorat en Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona, i s'ofereix com a lloc de destí per a intercanvis i estades de caràcter científic predoctorals o postdoctorals, així com de professors i investigadors sèniors. Nombrosos doctorands, avui doctors, s'han format en el nostre grup d'investigació.

prolope.uab.cat

Contacto Créditos Mapa